Cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

La tinença d’ aus per a l’autoconsmu han de complir uns requisits minims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquest productes. En el següent enllaç es dona una explicació d’aquest requisits: LA CRIA D’ AUS PER A AUTOCONSUM A CATALUNYA

1 2 3 4 5 8