ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL

Convocatòria per a la selecció de personal laboral mitjançant concurs d’oposició d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament d’Isòvol i constitució de borsa de treball.

Bases de la convocatòria

Anunci BOP

Anunci DOGC

Presentació de sol·licituds:

  • Seu electrònica de l’Ajuntament d’Isòvol.
  • Presencialment a les oficines de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la  publicació de la convocatòria al DOGC.