ESQUELA JAUME FORGA ABAD

Lamentem comunicar la defunció del senyor Jaume Forga Abad, jutge de pau d’aquest municipi. L’enterrament serà el dia 7 de juliol a les 12.00h a l’església Santa Maria d’All.

Anunci oferta d’ocupació pública

Oferta d’ocupació pública excepcional d’estabilització de l’Ajuntament d’Isòvol, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Anunci

Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Isòvol la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022 per un import total de 51.155,09€   Detall de les despeses subvencionades: Despeses corrents:      33.479,80€ Actuacions en camins: 1.100,00€ Cooperació cultural:     5.908,20€ Noves Tecnologies:      667,09€ Secretaria:      […]

MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

El Ple de l’Ajuntament, reunit el dia 31 de març de 2022, va aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es sotmet a informació pública perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Ordenança    

INTERRUPCIÓ DE SUBMINISTRAMENT

El proper dimarts dia 15 de març hi haurà una interrupció de subministrament per treballs de manteniment de 7:00 a 8:00 i de 16:30 a 18:00 a l’ Urbanització Avet Blau d’ All.    

AMOR, UN EXERCICI ARGUMENTATIU

La Maria Bosom, veïna d’Olopte, protagonitzarà l’obra de teatre Amor, un exercici argumentatiu, de l’autora berlinesa Sivan bien Yishai. La Maria, que també s’ha encarregat de traduir aquesta text, interpretarà aquesta obra nominada al premi de dramatúrgia del Festival Mülheimer Theatertage. La podreu veure del 3 al 20 de març de 2022 al teatre Tantarantana […]

1 6 7 8 9 10 14