Edictes

Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2698 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació del padró provisional de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 2024
Exercici: 2024 Bop: 45-0 Edicte: 1725 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d'arquitecte vacant a la plantilla de personal laboral i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1201 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 4-0 Edicte: 6 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Informació pública del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 226-0 Edicte: 9935 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del Reglament del servei de cementiri del municipi d'Isòvol
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8926 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del Pla Especial de Sequera
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8922 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8581 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu per a la millora de la xarxa d'abastament en baixa del municipi d'Isòvol. Substitució de canonades sense modificació del traçat
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8580 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal d'usos i d'estalvi d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 185-0 Edicte: 8076 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la UA5-Camí de Gréixer d'All