Edictes

Exercici: 2023 Bop: 185-0 Edicte: 8076 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la UA5-Camí de Gréixer d'All
Exercici: 2023 Bop: 185-0 Edicte: 8075 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la UA5-Camí de Gréixer d'All
Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7312 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del Pla de sequera del municipi d'Isòvol
Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7311 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la millora de la xarxa d'abastament en baixa del municipi d'Isòvol. substitució de canonades sense modificació del traçat
Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7310 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial de l'Ordenança d'usos i d'estalvi d'aigua del municipi d'Isòvol
Exercici: 2023 Bop: 106-0 Edicte: 4617 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació dels padrons provisionals de la taxa d'escombraries i de l'Impost de béns immobles de naturalesa rústica i urbana 2023
Exercici: 2023 Bop: 72-0 Edicte: 2932 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a les millores de l'abastament en alta a Isòvol. Filtratge d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1548 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació 5 d'All (UA5)
Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1547 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 5 d'All (UA5)
Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1477 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023