Edictes

Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1548 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació 5 d'All (UA5)
Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1547 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 5 d'All (UA5)
Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1477 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1331 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació del padró provisional de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 687 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a l'adequació de Cal Jaume
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 642 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11734 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació de la convocatòria i procés de selecció per concurs en el marc dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11529 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de personal laboral mitjançant concurs oposició d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament d'Isòvol i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 10083 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari - Expedient CE 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 10063 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular del Jutjat de Pau d'Isòvol