Oferta d’Ocupació

Convocatòria  per cobrir una plaça vacant d’arquitecte a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Isòvol.

 1. Bases
 2. Anunci BOPG
 3. Anunci DOGC
 4. Anunci de la llista de les persones admeses i excloses 
 5. Rectificació d’ofici d’errors materials

 

Convocatòria  per cobrir una plaça vacant d’arquitecte a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Isòvol.

 1. Bases
 2. Anunci BOPG
 3. Anunci DOGC
 4. Anunci BOE
 5. Anunci de la llista de les persones admeses i excloses
 6. Anunci de l’acta del tribunal qualificador
 7. Decret nomenament
 8. Decret de rectificació d’errors materials
 9. Anunci nomenament

Convocatòria  per cobrir una plaça laboral temporal de brigada municipal de l’Ajuntament d’Isòvol.

 1. Bases
 2. Anunci BOPG
 3. Anunci DOGC
 4. Esmena d’error material
 5. Model de sol·licitud
 6. Anunci de les persones admeses i excloses
 7. Anunci de l’acta del tribunal qualificador
 8. Decret nomenament