Aprovació inicial del POUM

 

Per a fer consultes i/o al·legacions contacteu amb l’ajuntament al 972 894 051 o presencialment a les oficines.

Termini per a fer al·legacions: del17 de febrer al 26 d’abril de 2017.