Grups municipals

JUNTS PER ISÒVOL (JXCAT-JUNTS)

  • Sr.  Joan Bertran Bonet
  • Sra. Glòria Santana Ros
  • Sr. Emili Vidal Vidal

 

IMPLICATS PER ISÒVOL

  • Sra. Laia Carrera Robert
  • Sr. Albert Martí Llombart
  • Sr. Andreu Ripoll Carrera