Equip de Govern

Sr. Joan Bertran i Bonet

Junts per Isòvol  -JXCAT-JUNTS
Alcalde-Àrea d’alcadia

______________________________________________________________________________

Sra.Rosa Maria Carcasona i Ubach

Junts per Isòvol  -JXCAT-JUNTS
1r. Tinent d’Alcalde
Regidora d’hisenda, turisme, joventut i Agricultura

______________________________________________________________________________

Sra. Glòria Santana i Ros

Junts per Isòvol  -JXCAT-JUNTS
Regidora de medi ambient, serveis socials i noves tecnologies

______________________________________________________________________________

Sra. Montserrat Vidal i Guillamó

Junts per Isòvol  -JXCAT-JUNTS
Regidora d’esport, educació, cultura i festes.