Exposició pública de l’aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa d’abastament en baixa

El Ple de l’Ajuntament del passat 18 d’agost va aprovar inicialment el projecte de millora de la xarxa d’abastament en baixa, substitució de canonades sense modificació del traçat

El període d’exposició pública serà del 21 d’agost fins el dia 20 de setembre (30 dies a partir de la publicació al BOP) i durant aquest període es podran presentar les reclamacions i els suggeriments que es considerin convenients.

El document es pot consultar presencialment de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, a les oficines de l’Ajuntament d’Isòvol i a l’apartat d’urbanisme del portal web municipal.