Exposició pública de l’aprovació inicial del Pla especial de sequera

El Ple de l’Ajuntament del passat 18 d’agost va aprovar inicialment el Pla especial de sequera del municipi d’Isòvol.

El període d’exposició pública serà del 21 d’agost fins el dia 20 de setembre (30 dies a partir de la publicació al BOP) i durant aquest període es podran presentar les reclamacions i els suggeriments que es considerin convenients.

El document es pot consultar presencialment de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, a les oficines de l’Ajuntament d’Isòvol i a l’apartat d’ordenances i reglaments del portal web municipal.