Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu de personal laboral

Anunci de la resolució per  la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu de personal laboral mitjançant concurs oposició d’una
plaça d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament d’Isòvol i constitució de borsa de treball.

Resolució i llista de les persones admeses i excloses.