Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

A principis de 2008, la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte dels Alcaldes per l’energia sostenible local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic. Els signants del Pacte, entre els quals es troba l’Ajuntament d’Isòvol, es comprometien a reduir les emissions de CO2 a través de l’eficiència energètica i les energies renovables (mitigació).

A partir del novembre de 2015, tots els signants del Pacte dels Alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu municipi com a mínim en un 40% per l’any 2030 (actualment un 55%); a reduir la vulnerabilitat del seu territori, i a augmentar la resiliència als impactes del canvi climàtic, mitjançant la redacció i execució de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

El PAESC és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local. Conté les accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de la reducció del 55% de les emissions de CO2 al seu terme.

El Ple de l’Ajuntament, de data 31 de març de 2023, va aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible per al municipi d’Isòvol. Aquest Pla s’ajusta a la metodologia establerta per la Diputació de Girona, com a ens coordinador territorial, i validada pel JRC de la Unió Europea. El PAESC consta de 10 accions supramunicipals i de 25 accions municipals planificades en mitigació del canvi climàtic. També contempla 5 accions supramunicipals i 8 accions municipals planificades en l’adaptació al canvi climàtic, així com 3 accions per fer front a la pobresa energètica.